Tűzvédelmi szabályzat Magyarországon

Magyarországon 2011. végén lépett hatályba a jelenleg érvényes Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), a 28/2011(IX.6.) BM rendelet értelmében, amely a korábbi előírásokhoz (pl. 2/2002. BM-rendelet; MSZ 595) képest számos változást tartalmaz az építészeti tűzvédelem területén. Általánosságban azt érdemes kiemelni, hogy egyrészt a különböző vizsgálati és osztályozási szabványok most már mind EN európai szabványok, másrészt hogy a tűzvédelem jóval erősebben jelentkezik más műszaki szakterületen is (pl. építész, statikus tervezés).       

Az OTSZ 5. része tartalmazza az építmények tűzvédelmi követelményeit, ahol többek között a különböző tűzállósági fokozatokban, az épületek funkciója és szintszáma alapján, épületszerkezeti szerep szerint vannak megadva az éghetőségi és a tűzállósági teljesítményértékekre, azaz határértékekre vonatkozó előírások.

A szükséges termékadatok megtalálhatók a vonatkozó ÉME engedélyekben és/vagy TMI Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolásokban. Tudni kell, hogy jelenleg már nem minden esetben kötelező TMI biztosítása egy termékhez vagy rendszerhez, amennyiben pl. az ÉME tartalmazza a hatályos szabványok szerinti adatokat.

   

A Lindab által gyártott termékek és rendszerek tűzvédelmi paramétereit folyamatosan frissítjük, bővítjük a piaci igények, lehetőségek és követelmények szerint. Számos rétegrend értékeinek meghatározása laborvizsgálattal, míg pl. a ZC-szelvényű tartószerkezeti elemeket Eurocode szerinti méretezéssel történt. A teherhordó trapézlemezes hőszigetelt födémekre elvégzett teszteredmények statikai kiterjesztése történhet Eurocode alapú számítási eljárással. 

Lindab tűzvédelmi eredmények és dokumentumok: